Samenwerking Beurtvaartadres en RTI Blockchain zorgt voor regie op emballage administratie, powered by TransFollow

Verladers, ontvangers, vervoerders en poolers die te maken hebben met emballage, kunnen vanaf nu méér grip krijgen op hun administratie. Een samenwerking tussen Beurtvaartadres en RTI Blockchain maakt het mogelijk om de digitale vrachtbrief (eCMR) te koppelen aan een betrouwbaar dashboard voor emballage administratie.

 

Nu voeren veel partijen in de keten hun eigen emballage administratie. Hierdoor is er regelmatig onduidelijkheid over de locatie en de aantallen van de emballage. Dit uitzoeken kost veel tijd en geld. Met de koppeling tussen de eCMR TransFollow en het dashboard is er één waarheid voor alle betrokken partijen. Daarmee wordt de logistieke keten verder geoptimaliseerd voor tal van branches, zoals AGF, retail, bouw en techniek.

 

Afbeelding: eCMR Transfollow dashboard

Beurtvaartadres en RTI Blockchain

Beurtvaartadres is de distributeur en implementatiepartner van de eCMR van TransFollow in Nederland. De eCMR is de digitale variant van de vrachtbrief, waarmee alle partijen in de keten realtime inzicht hebben in het transport. Dit zorgt voor sneller, simpeler én efficiënter wegtransport.

 

RTI Blockchain verbindt de supply chain en reduceert onder meer de saldo discussie. In het verlengde van de eCMR is duidelijk dat de praktijk soms weerbarstig is. Het resultaat is dan veelal een eenzijdige wijziging in de emballage administratie. Dit lijdt over tijd tot frustratie en discussie, met alleen maar verliezers. RTI Blockchain biedt de mogelijkheid om voort te borduren op de juridische waarheid van de eCMR. Een wijziging in de emballage aantallen en/of type wordt mogelijk gemaakt, maar niet eenzijdig. De supply chain partner ziet deze ‘wijziging’ ook inclusief de onderliggende vrachtbrief en kan dat accepteren of weigeren. Zo worden theorie en praktijk verbonden.

 

Met het RTI Dashboard heeft het bedrijf een platform beschikbaar gesteld wat emballage registratie en beheer aantoonbaar gemakkelijker en efficiënter maakt. De integratie en intensieve samenwerking met TransFollow dragen bij aan het elimineren van meerdere Excel sheets, inloggen in verschillende portals, discussies over aantallen en verloren items (lees: kosten). Deze worden vervangen door één waarheid, vanuit één onafhankelijk dashboard; RTI Dashboard.

 

Afbeelding: Emballageregistratiedashboard van RTI Blockchain

Voordelen samenwerking

De samenwerking tussen Beurtvaartadres en RTI Blockchain biedt realtime inzicht in waar emballage zich bevindt, dit is nog altijd een grote uitdaging. De schade zit hem niet alleen in het verlies van emballage, maar ook het niet beschikbaar hebben van items, discussie hieromtrent en de daarbij behorende vertragingen. Dit is niet nodig. Wanneer bedrijven in de keten méér inzicht hebben in de bij- en afschriften en waar het zich bevindt, kan hier proactief op gestuurd worden. Hierdoor besparen partijen in de keten tijd en kosten. Daarnaast dragen het efficiënter inrichten van de keten en minder verlies van emballage bij aan de duurzaamheidsambities van veel logistieke organisaties.

Next steps

Recente ontwikkelingen tonen aan dat digitalisering van de administratie in de toekomst nog belangrijker wordt. Zo neemt in Europa het aantal retouritems toe en is er globaal meer aandacht voor duurzaam (her-)gebruik Oorzaak is het aantal lege ladingdragers dat geretourneerd en vervolgens hergebruikt wordt. Dit in het kader van duurzaamheid. Door het almaar groeiend aantal transporten valt er op het gebied van emballage en registratie-efficiëntie veel winst te behalen.