fbpx
Support - TransFollow Portal

Dashboard

Het dashboard van het TransFollow Portal biedt u een overzicht van alle actieve transporten en de missie statussen en de aankomende transporten.

Realtime overzicht van actieve en aankomende transporten op het Dashboard.

Via het Dashboard van het TransFollow Portal heeft u een overzicht van de actieve missies statussen en de aankomende transporten.

Het dashboard toont de informatie met betrekking tot deze missies, zoals het type (laden of lossen), de ontvanger of verlader, de locatie van ophalen of leveren, geplande aankomsttijd (STA), geschatte aankomsttijd (ETA), de toegewezen chauffeur, het toegewezen voertuig. Ook vindt u hier het bijbehorende eCMR-nummer van het transport om op te klikken om de eCMR-gegevens te openen.

Een paar elementen van het dashboard zijn beschikbaar voor alle gebruikers, maar de ETA, de statussen, de lokalisatie en het volgen van het transport op de kaart worden aangeboden als een premium (betaalde) module.

U kunt in de bovenste balk op trefwoorden zoeken naar een specifiek actief of aankomend transport. De TransFollow Portal zoekt naar de overeenkomende waarde en presenteert deze in het scherm.

 

Status

Daarnaast heb je ook de ETA status van de missies aangegeven met kleur. U kunt één specifieke status selecteren om de missies te tonen die 'op tijd', ‘in gevaar’ of ‘te laat’ zijn.

 

Kaart -Permium (betaalde) module

Als je op ‘open op kaart’ klikt, kun je de kaart openen om een overzicht te krijgen van alle actieve missies, de status en de route. De volgende aankomende missies worden onderaan de kaart gepresenteerd.

Actieve en aankomende Transporten

Actieve transporten

De actieve transporten worden gepresenteerd op het Dashboard. Nadat transporten zijn geactiveerd, worden de transporten op dit scherm weergegeven.

De chauffeur zal de TransFollow Drive-app moeten gebruiken om zijn transporten te beheren of een verbinding hebben met de TransFollow Datahub met uw softwareoplossing. De chauffeur opent de komende missie met alle informatie met betrekking tot het ophalen of afleveren van de goederen.

Zodra de chauffeur op de knop 'Missie starten' op de TransFollow Drive-app drukt of op de geïntegreerde boordcomputer dit indrukt, verandert de status van de missie van 'Aankomend' naar 'Actief'. Wanneer hij de laatste actie op de missie heeft afgerond, is

Aankomende transporten

De ingediende Transporten worden gepresenteerd op de Aankomende transporten op het Dashboard. Nadat de transporten zijn gewijzigd van concept naar ingediend, kunnen het transport en de eCMR niet meer worden bewerkt, maar er kunnen nog wel bijlages worden toegevoegd.

De geschatte aankomsttijd (ETA) en geplande aankomsttijd (STA) - Premium (betaalde) module

De Scheduled Time of Arrival (STA) is de tijd die wordt aangegeven door de indiener van de missie bij het aangeven wanneer de chauffeur is gepland voor het ophalen of afleveren van de vracht. De TransFollow DataHub berekent op basis van de GPS-informatie van de TransFollow Drive-app en de gegenereerde verkeersinformatie van onze partners de werkelijke geschatte aankomsttijd (ETA). Als dit op tijd is, wordt deze status op het dashboard aangegeven. Wanneer de ETA risico loopt of te laat is, wordt dit ook op het dashboard gecommuniceerd.

Let op: de ETA wordt berekend zonder rekening te houden met wacht- en rusttijden tijdens het transport.

ETA automatisch bijwerken

Door de koppeling met de TransFollow Drive Applicatie die is gekoppeld aan Google Maps, kan TransFollow de geschatte aankomsttijd berekenen volgens de snelste route naar de volgende ophaal- of aflever locatie. Wanneer Google een file of een omleiding aangeeft, worden de resultaten door de TransFollow Datahub berekend en getoond op de TransFollow Portal.

Uw actieve transporten op de kaart volgen - Betaalde module

De kaart op het dashboard geeft de plaats van laden en plaats van levering weer. Door de route in te schakelen, geeft een zwarte lijn de gereden route weer. Het symbool van de vrachtwagen geeft de huidige locatie van de chauffeur weer als de GPS-tracking is geactiveerd op de TransFollow Drive-app. De kleuren van het symbool van de vrachtwagen vertegenwoordigen de status van de missie: op tijd, in gevaar, te laat.

 

De aanduiding van de ETA, de locatie en de resterende tijd wordt aangegeven door de daadwerkelijke online reisinformatie, maar houdt geen rekening met rusttijden of overnachtingen.


Filters

  • Toon de huidige stop van de missie.
  • Toon het voertuig en de ETA-status.
  • De route van de missies.

 

Statussen - Betaalde module

Op de kaart kun je de verschillende statussen selecteren om de missies weer te geven met een specifieke ETA-status zoals 'op tijd', 'in gevaar', 'laat' of onbekend. Deze statussen zijn de ETA ten opzichte van de STA. De status 'in gevaar' begint wanneer het laatste uur is begonnen en het transport nog een half uur verwijderd is. Als de STA-tijd is verstreken, wordt de ETA als 'te laat' vermeld. Wanneer de GPS-coördinaten niet worden gevonden, wordt de status weergegeven als 'onbekend'.

 

Laden/lossen

De verschillende pin-points op de kaart zijn de locaties van laden (geel) of lossen (blauw) en visualiseren van de informatie op het dashboard. U kunt op de pin-point klikken om een voorbeeld te zien van informatie zoals chauffeur, transportnummer, voertuig en de volgende locatie van het transport.

Lokaliseren van de positie van de bestuurder op de kaart - Premium (betaalde) module

De TransFollow Drive applicatie en geïntegreerde boordcomputers kunnen hun GPS-signaal voor TransFollow activeren om de GPS-coördinaten uit te lezen. Hiervoor moet de bestuurder dit inschakelen in de instelling van het Android-apparaat en in de TransFollow Drive-instellingen. Hierdoor kan de TransFollow Portal de locaties op de kaart visualiseren en de ETA-status berekenen.