Europese eCMR provider TransFollow treedt toe tot het iSHARE-stelsel

Vanaf deze maand is het voor gebruikers van de digitale vrachtbrief (eCMR) van TransFollow nog eenvoudiger én veiliger om data te delen. TransFollow – één van Europa’s belangrijkste leveranciers van eCMR-oplossingen – is namelijk toegetreden tot het iSHARE-stelsel.

TransFollow biedt verladers, logistiek dienstverleners en transporteurs de API-specificaties die integratie van de digitale vrachtbrief in de eigen bedrijfssoftware mogelijk maakt, onder andere in TMS-, FMS-, WMS- of ERP-systemen. Dat doet zij voor honderden klanten in acht Europese landen, waaronder Nederland, Spanje, Frankrijk en Tsjechië. Van oorsprong is TransFollow een Nederlands initiatief.

Het lidmaatschap van het iSHARE-stelsel stelt klanten van TransFollow in staat om gebruik te maken van iSHARE Single Sign-On: met één identiteit loggen zij in op eCMR platforms die ook zijn aangesloten bij iSHARE en krijgen ze toegang tot diverse operationele data. Makkelijk en veel veiliger dan andere identiteiten. Daarnaast biedt iSHARE Single Sign-On hen de zekerheid over de identiteiten van partijen met wie zij data delen. Bijvoorbeeld de zekerheid dat de persoon die de lading aftekent, ook daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, en bevoegd is om deze data te delen. Het iSHARE-stelsel biedt het gebruikersgemak en deze zekerheid omdat zij automatisch en ‘onder water’ de identiteit controleert en verifieert.

Daarnaast ziet TransFollow kansen voor de toekomst. Wanneer de groei van het netwerk van deelnemers aan het stelsel zich doorzet, dan kunnen klanten van TransFollow in de toekomst ook data delen met partijen waar ze nu nog geen zaken mee doen. En daar liggen grote kansen voor het realiseren van efficiëntieverbeteringen, en om kosten en tijd te besparen.

Om de extra service aan haar klanten mogelijk te maken heeft TransFollow een technische aanpassing gedaan aan haar API-specificaties, én een contract getekend met de Stichting iSHARE waarin zij zich conformeert aan de kwaliteitseisen van het stelsel.

Deze week zette Hans Lip, COO van TransFollow zijn handtekening onder het contract met de Stichting iSHARE. “De aansluiting op het iSHARE-stelsel, maakt het voor de gebruikers van TransFollow nu en in de toekomst nog beter mogelijk om hun data te delen. Niet alleen met gebruikers onderling maar ook met andere aanbieders die aangesloten zijn op het stelsel. Met name de ontwikkeling om ook met overheden en autoriteiten logistieke data te delen vanuit de eCMR, zal een belangrijk argument zijn voor onze TransFollow gebruikers om dit initiatief te ondersteunen. Wat TransFollow, de standaard voor eCMR, ook duidelijk voor ogen heeft is om samen met iSHARE, het gebruik van het stelsel verder in Europa te ontwikkelen.

Gerard van der Hoeven, directeur Stichting iSHARE vult aan: “Met de toetreding van TransFollow tot het stelsel is een belangrijke stap gezet in het terugbrengen van papieren en fysieke transacties in de logistiek. Door iSHARE-identiteiten als toegang voor portals en digitale diensten te gebruiken wordt het voor duizenden mensen in onze sector makkelijker en veiliger om data te delen. En dat is in deze Corona-tijden buitengewoon belangrijk. We hopen dan ook dat veel partijen dit voorbeeld zullen volgen. Daarnaast is dit echt een eerste stap richting ketentransparantie en Single Access tot transport data. Eén access point voor de hele keten maakt vele besparingen mogelijk. Er ligt een wereld aan toepassingen achter deze stap.“

Verdere groei iSHARE

iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek met als doel om data delen in de logistiek verder te stimuleren. Het afsprakenstelsel werd ontwikkeld door en voor de logistieke sector en is sinds 2018 beschikbaar. Sindsdien groeit het aantal deelnemers in de logistieke sector gestaag.