Geen vooruitgang in supply chains zonder een brug tussen datasystemen. TransFollow dicht de kloof.

Als ware kampioen in de branche met een ongekende collaboratieve mindset en integrale aanpak heeft TransFollow, grondlegger en marktleider van de eCMR, de wil en expertise om stakeholders in de supply chain met elkaar te verbinden in hun digitaliseringsproces. Dit proces werkt alleen als alle partners samenwerken en vooruitgang kunnen boeken. TransFollow, als een van de meest innovatieve oplossingen voor de sector transport en logistiek, bouwt daarom verder aan een groter bestand eCMR-klanten en focust op vooruitgang van digitale transformatie met businesscases waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor digitalisatie.

De visie van TransFollow: de toenemende digitalisatie van supply chains biedt mogelijkheden om de overstap te maken naar de beter werkende supply chains van morgen. Met kansen voor gedeelde waarden voor iedereen.

Te midden van het coronavirus is een versnelde digitalisatie van supply chains en uitbreiding van digitale vervoersdocumenten zoals de eCMR – op dit moment goedgekeurd in 30 Europese landen – dichterbij dan ooit. De processen zijn eenvoudiger en intelligenter, en vertrouwen op stabiele informatiestromen, op efficiëntere processen, op verhoogde transparantie en betrouwbaarheid, en vormen de belofte van waardecreatie die gedeeld zou kunnen worden met alle stakeholders in de sector.

 

Niettemin zegt Alexis Perinet Marquet, directeur Business en Product Development er dit over: ''Met ongelijke niveaus van digitalisatie zijn supply chains te gefragmenteerd om informatie probleemloos te delen. Door datasilo's tasten stakeholders in het duister.'' »

Om de supply chains vooruit te helpen, moet het probleem van fragmentatie worden opgelost. We hebben de branche nodig om datasilo's te doorbreken. We willen dat data soepel uitwisselbaar zijn tussen partners. Alle stakeholders, groot of klein, moeten de kans krijgen papierloos te werken.

 

Voor kleine bedrijven is de angst om achter te blijven door digitalisatie inderdaad pijnlijk aanwezig, maar dat gevoel is even sterk als het gevoel een sprong in het diepe te wagen als bedrijven aan de slag gaan met digitale transformatie. Als de voordelen voor de onderneming nog niet duidelijk zijn, als digitalisatie opnieuw wordt uitgesteld door zakenpartners, of als prospects toch te bang zijn iets te verstoren dat werkt, dan wordt digitale transformatie vertraagd en informatie nog steeds verwerkt op een verouderde en tijdrovende manier (lees: met pen en papier).

 

Voor middelgrote en grote bedrijven, of het nu verladers of vervoerders zijn die wellicht al werken met een systeem zoals een TMS, FMS, WMS of ERP, en die weten welke kansen digitalisatie biedt voor hun activiteiten, vormt het gebrek aan interoperabiliteit binnen de branche een grote belemmering voor een soepele uitwisseling van informatie. Waar samenwerking mogelijk is, realtime uitwisseling, transparantie en voorspelbaarheid, worden deze bedrijven geconfronteerd met afgeschermde en onsamenhangende data waardoor zij in het duister tasten.

 

''Er ontbreekt duidelijk een schakel om informatie-uitwisseling te harmoniseren en de sector uit zijn huidige positie te halen. Dit is de kloof die TransFollow wil dichten'', aldus Alexis Perinet Marquet. ''Met onze vernieuwde reeks digitale services bevestigen wij onze toewijding en ons vermogen om supply chains te verenigen, silo's te doorbreken en ten slotte, de supply chains met elkaar te verbinden."

TransFollow wil de digitalisatie van de sector versnellen zodat alle stakeholders profiteren van slimmere en eenvoudiger informatie-uitwisseling die leidt tot meer efficiëntie in de transport en logistiek sector. TransFollow dicht de kloof tussen alle partijen, voor grote en kleine bedrijven en nodigt hen uit in te stappen en deel te nemen aan realtime data-uitwisseling.

  • Voor een gelijkmatige digitalisatie van de sector blijft TransFollow de eCMR verder ontwikkelen en het gebruik ervan stimuleren. De eCMR is de hoeksteen van uniforme supply chains en dat kan alleen door geharmoniseerde informatie-uitwisseling.
  • Om samenwerking te stimuleren heeft TransFollow zijn digitale services vernieuwd in samenwerking met toonaangevende providers in de branche voor nog meer inclusiviteit, soepele gebruikerservaring en geharmoniseerde datastromen. Drie onafhankelijke services maken dat mogelijk: TransFollow Portal, TransFollow Connect en TransFollow Drive, die samen of afzonderlijk kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de gebruikersbehoefte. Met de TransFollow DataHub kunnen alle bij één bepaalde transportzending betrokken partners realtime informatie delen en profiteren van continue updates van hun vervoersdocumenten. Op die manier werken zij nog beter en nauwer samen en halen zij voordeel uit de verhoogde transparantie en voorspelbaarheid.
  • Om de digitale transformatie te versnellen vormtTransFollow nog steeds partnerschappen met softwareproviders en distributeurs uit heel Europa zodat alle belanghebbenden in de keten de oplossing vinden die het best past bij hun behoeften en kunnen samenwerken met betrouwbare partners.

 

Er is verandering op komst. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen de volledige potentie van supply chains kunnen benutten, dat we samen de transitie naar de efficiënter werkende supply chains van morgen kunnen versnellen, maakt Transfollow zich sterk om alle partijen in supply chains met elkaar te verbinden. De enige vraag is: stapt u in?