User case: MobiCoach

Mobicoach is een FMS en heeft als een van de eerste software providers een connectie gemaakt met TransFollow.

Ze hebben de mening van de klant, flexibiliteit en gebruikersgemak hoog in het vaandel.

Eén van de eerste

Vooropgesteld zijn we een fervent voorstander van automatisering en digitalisering. Heden ten dage is er zoveel mogelijk in termen van oplossingen, door innovaties op het gebied van software maar bijvoorbeeld ook door de sterke verbetering van het mobiele netwerk en de regelgeving daaromheen. Waarom zou je nog vasthouden aan een papieren CMR? Een CMR is bij wet verplicht, maar laten we elkaar vooral ondersteunen om de administratieve handelingen omtrent de huidige vrachtbrief te vereenvoudigen. Een digitale CMR verhoogt de efficiëntie van transport en logistiek enorm. Daarnaast hebben we een van onze klanten vanaf het begin weten te betrekken bij de implementatie van TransFollow in onze eigen software. In samenwerking met hen hebben wij MobiCoach TransFollow volledig geïntegreerd in onze fleet management oplossing MobiScout Mobile om zo samen tot een betere ketenoplossing te kunnen komen.

Inzicht en informeren van alle betrokken partijen in een keten

De meerwaarde om TransFollow te integreren in Mobicoach is omdat we streven ernaar bedrijfsefficiëntie te verhogen binnen transportbedrijven door middel van automatisering en zoveel mogelijk administratieve werklast bij de chauffeur weg te halen dan wel te verlagen. Doordat men bij gebruik van TransFollow een volledig rechtsgeldige digitale CMR kan ondertekenen, is de papieren vrachtbrief uit de auto verdwenen en daarmee ook de algehele afhandeling ervan. Fleet management dient een chauffeur en zijn planner te ondersteunen in hun werk. TransFollow sluit daar naadloos bij aan.
Het gewenste resultaat na de integratie is tweeledig. Zoals hierboven uiteengezet is het vervangen van de papieren CMR een belangrijke stap in het verhogen van de efficiëntie in transport. Minstens even belangrijk is het bieden van inzicht en informeren van alle betrokken partijen in een keten. TransFollow stelt ons in staat de supply chain op de hoogte te houden van waar en bij welke partij goederen verblijven.

Integratieproces

Het integratieproces blijkt niet eenvoudig met name omdat niet alle partijen in een supply chain al gekoppeld zijn met TransFollow. De systematiek komt pas volledig tot zijn recht als goederen van bijvoorbeeld WMS tot TMS tot FMS zijn aangemeld bij TransFollow en als er een schakel niet aan boord is, vervallen de voordelen. Dit is vooral merkbaar met transport van en naar het buitenland, waarvoor de CMR van groot belang is. Binnen de Europese Unie wordt er hard aan gewerkt om een overeenstemming te bereiken en het doet ons deugd om te zien dat land voor land akkoord geeft voor het gebruik van TransFollow. Op dit moment is dat echter nog niet genoeg waardoor transportbedrijven de integratie van TransFollow uitstellen en vooralsnog met de papieren CMR blijven rijden.

Hoe reageren uw klanten?

Over onze oplossingen zijn onze klanten zeer tevreden. We blinken uit in het afstemmen van onze software op de wensen van de klant en lopen voorop in het gebruik van een mobiele fleetmanagement oplossing. De tevredenheid geldt ook voor specifiek de in MobiScout Mobile aanwezige koppeling met TransFollow. We merken echter dat, hoewel TransFollow goed is geïntegreerd in onze systematiek, de voordelen van een digitale CMR op dit moment nog niet groot genoeg zijn voor veel transportbedrijven om de overstap te wagen en de papieren CMR achterwege te laten.

  • Theun Schellekens, Support engineer MobiCoach