De gehele Spaanse supply chain steunt de integratie van de digitale vrachtbrief.

Vorige week vond de vierde bijeenkomst plaats van de Spaanse werkgroep ETD om de processen rondom de digitalisering van Transport in Spanje op te stellen en te analyseren en de nodige acties op te stellen om de digitale documenten te promoten.

Deze groep, bestaand uit elf supply chain verenigingen (verladers, vervoerders, expediteurs), vijf haven autoriteiten en tien data platforms (waaronder TransFollow), welke op hun beurt 300.000 bedrijven vertegenwoordigde, zijn niet alleen overtuigd van het belang van het omarmen van deze technologische middelen, en het elimineren van papier, maar zijn ook overtuigd van het oneindige aantal voordelen dat deze systemen met zich meebrengen qua efficiëntie en transpiratie in het management van het transport van goederen.

De huidige gezondheidscrisis rondom het Covid-19 virus en de bijbehorende uitbraken, demonstreert het belang van digitale oplossingen in de logistieke keten, gesteund door de aanbevelingen voor EU Lidstaten om de digitale uitwisseling van vervoersinformatie volledig over te nemen.

De werkgroep wil de Spaanse vracht- en transportindustrie als koploper van Europa positioneren, met het oog op de inwerkingtreding van het door de EU voorgestelde nieuwe wettelijke kader, zodat bedrijven de autoriteiten van informatie over het vervoer kunnen verzien in een digitaal formaat.

Tijdens de bijeenkomst werden ook andere kwesties besproken, zoals de effecten van controles langs de weg, de mogelijkheid steun te verlenen, opleidingen te bieden of stimulansen te bieden voor de integratie van DET (Documento Electrónico de Transporte) in beheersystemen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Ten slotte werd overeengekomen dat er een vragenlijst wordt opgesteld en deze te verspreiden om informatie te verzamelen over de belangrijkste belemmeringen en de reden hiervan met betrekking tot de ontwikkeling van de TED (Transport Electronic Document).

Met de ratificatie van Noorwegen en Oekraïne, zijn er op dit moment al 27 landen die zich formeel hebben gecommitteerd aan de implementatie van de digitale vrachtbrief. De ratificatie van het protocol door Noorwegen, welke snel het gebruik van de eCMR verplicht zal maken, voltooit dekking in Scandinavië. Terwijl de toetreding van Oekraïne tot de eCMR voornamelijk strategisch is, aangezien het de vrachtcorridors van Europa verbindt tussen Finland, de Baltische landen, Polen en Oekraïne, Roemenië en Bulgarije en zelfs Turkije bereikt.

De groep zet in september het werk voort om het gebruik van elektronische transportdocumentatie te bevorderen, om de kosten, efficiëntie en veiligheid van transport en logistiek te verbeteren.

 

Alle betrokken partijen: