ADN App

Met de ADN-app past de complexe regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart in uw broekzak. En hoewel de schipper een gediplomeerde veiligheidsadviseur is, is de app ook voor hem handig. De ADN-app heeft TransFollow in samenwerking met het CBRB ontwikkeld.


De ADN-app geeft op een gebruiksvriendelijke manier antwoord op de meest gangbare operationele vragen:

  • Wat betekenen de gevaarsaanduidingen?
  • Met welke seinvoering heb ik te maken?
  • Welke tekst hoort er op het vervoersdocument?
  • Zijn er bijzondere instructies waar ik rekening mee moet houden?
  • Heb ik te maken met samenladingsverboden?
  • Of met beperkingen in de vervoerde hoeveelheden?

Al deze en nog meer ADN-gerelateerde vragen kunnen eenvoudig worden beantwoord wanneer u de ADN-app gebruikt.
U kunt de ADN-app voor Android of iOS downloaden.


TABEL A EN C

In de ADN-app kunt u op basis van het UN-nummer de gegevens zoeken zoals vermeld in tabel A en C van het ADN. De app toont zowel de waardes uit de tabel als de onderliggende uitleg in het ADN. U ontvangt alleen de gegevens die u wenst te zien. U kiest dus eerst ‘drogeladingschip’ (tabel A) of ‘tankschip’ (tabel C); daarna krijgt u uw gegevens overzichtelijk in beeld.


In app mogelijkheden

Prijs

Informatie

Meest recente data  €8,99 Moet om de 2 jaar worden gekocht in verband met de UNECE amendementen
Alle functies  €8,99 50% goedkoper dan het kopen van functies per stuk

Voor wie

De app is geschikt voor iedereen die operationeel met het ADN te maken heeft. Planners, laders, lossers en schippers. Onze ervaring met de ADR-app leert dat ook handhavers en ministeries graag gebruik maken van de app.