fbpx
Support - TransFollow Portal

Role, (pod)účty a oprávnění

TransFollow využívá různé úrovně uživatelů. Máme dílčí uživatele pro portál TransFollow a TransFollow drive. Oba uživatele lze vygenerovat v portálu TransFollow, dát je do aktivních nebo neaktivních a přiřadit je k přepravám. Vedle toho máme určité role s určitými oprávněními a požadovanými činnostmi.

Účty / podúčty

Po vytvoření účtu jste se zaregistrovali do portálu TransFollow. Veškeré informace o vaší společnosti jsou zapsány v části "Společnost" v nastaveních správy. Účet zaregistrovaný na stránce registrace je administrátorský účet společnosti a z tohoto účtu je možné vytvářet podúčty a spravovat je.

(Pod)účty pro používání portálu TransFollow

Na stránce "Uživatel" můžete přidávat nové uživatele portálu TransFollow a umožnit jim tak používat portál TransFollow.

Klikněte na tlačítko "vytvořit nového uživatele". Vyplňte příjmení, jméno, e-mailovou adresu, uživatelské jméno, roli (uživatel, správce) a zda je uživatel aktivní nebo neaktivní. Zaškrtněte políčko "Admin", pokud má mít nový uživatel také nastavení správce.

Pokud administrativní účty vytvářejí nové uživatele na portálu, nebude tomuto uživateli (pod)účtu zaslán aktivační e-mail. Správce sám aktivuje nebo deaktivuje účty (pod)účtů.

Správa nastavení nebo činnosti správce

V přehledu uživatelů můžete spravovat (pod)účty pro portál TransFollow a zařadit uživatele mezi aktivní nebo neaktivní a změnit zaškrtávací políčko, které uživateli přidělí administrátorská nastavení.

Tento účet není schopen se přihlásit do aplikace TransFollow Drive. Uživatelé pro TransFollow Drive, mohou být vytvořeni v části "Zdroje".

Účty mobilní aplikace TransFollow Drive

Účty TransFollow Drive lze vytvořit v sekci "Zdroje". Můžete kliknout na tlačítko ´vytvořit nového řidiče´ nebo ´vytvořit nové vozidlo´.

Pomocí mobilní aplikace TransFollow Drive bude váš řidič moci spravovat všechny přepravy i části přeprav, které mu byly přiděleny. Upozorňujeme, že pokud jste řidiči přidali e-mailovou adresu, obdrží řidič e-mail obsahující odkaz na aplikaci TransFollow Drive a přednastavené přihlašovací údaje. Upozorňujeme, že pokud používáte aplikaci TransFollow Drive pro Android a používáte metodu podepisování „částí přeprav“, musíte zaplatit za každý "aktivní účet". Více o tom v další části textu.

Řidič

Při vytváření řidiče uvedete jeho příjmení, jméno, telefonní číslo a e-mail.

Pokud chcete pro řidiče vytvořit účet TransFollow, uvedete uživatelské jméno účtu a heslo. Vedle toho můžete ihned uvést, zda si přejete, aby řidič:

 • Měl povolení k vytváření nákladních dokladů: To umožní řidiči pomocí mobilního zařízení připojeného k vozidlu vytvářet nákladní doklady z mobilní aplikace TransFollow Drive. Upozorňujeme, že každý nákladní doklad vytvořený řidičem vám odečte jeden přepravní kredit z vašeho kreditního zůstatku.
 • Mohl změnit heslo při prvním přihlášení: Při prvním přihlášení uživatele do mobilní aplikace TransFollow Drive bude aplikace vyžadovat, aby si uživatel změnil heslo.
 • Mohl vyžádat sledování GPS: Aplikace bude požadovat, aby váš řidič souhlasil s povolením sledování GPS při používání mobilní aplikace TransFollow Drive.

Vozidlo

Při vytváření účtu pro vozidlo vytvoříte účet určený pro vozidlo. Pokud chcete takový účet vytvořit, uvedete typ (přívěs nebo nákladní vozidlo), registrační značku a VIN.

Vedle toho můžete ihned uvést, zda chcete, aby účet pro vozidlo:

 • Měl povolení k vytváření nákladních dokladů: To umožní řidiči, který používá mobilní zařízení spojené s vozidlem, vytvářet nákladní doklady z mobilní aplikace TransFollow Drive. Upozorňujeme, že každý nákladní doklad vytvořený řidičem vám odečte jeden přepravní kredit z vašeho kreditního zůstatku.

Chcete-li změnit účty TransFollow Drive z aktivních na neaktivní, můžete kliknout na účet a kliknout na upravit.

Platba za aktivní účty

Používání aplikace TransFollow Drive je zdarma. Nyní, pokud chcete využívat funkce založené na jednotlivých pokynech, a tedy vysílat pokyny svým řidičům, nechat své řidiče spravovat své části přeprav prostřednictvím mobilní aplikace TransFollow Drive, sledovat svůj vozový park na řídicím panelu v reálném čase, má TransFollow prémiový modul předplatného na měsíc na řidiče a vozidlo, které má aktivní účet TransFollow.

Role v rámci TransFollow

TransFollow podporuje různé role pro každou dopravu a role poskytuje sadu oprávnění:

Role je uvedena u partnerů a lze ji zvolit při tvorbě nového partnera. Během vytváření zadavatel uvede odesílatele, příjemce, dopravce a klienta. U těchto rolí jsou vyžadovány konkrétní činnosti.

 • Zadavatel: je subjekt, který vytváří digitální nákladní list a vydává přepravu. Přidělení role zadavatele umožní partnerovi zobrazovat a upravovat informace o přepravě.
 • Dopravce: Dopravce je nebo jsou subjekty uvedené jako dopravci v přepravě. Přidělení role dopravce umožní vašemu partnerovi upravovat některé informace o přepravě (například položky zboží, vozidlo, řidiče...), spravovat přepravy prostřednictvím aplikace TransFollow Drive a podepisovat nákladní listy jménem přepravce.
 • Odesílatel: Odesílatelem je nebo jsou subjekty uvedené jako odesílatelé na přepravě. Přidělení role odesílatele umožní vašemu partnerovi podepisovat nákladní listy jménem odesílatele.
 • Příjemce: Příjemce je nebo jsou subjekty uvedené jako příjemci v přepravě. Zadání role příjemce umožní vašemu partnerovi podepisovat nákladní listy jménem příjemce.

Dopravce, odesílatele, příjemce a klienty lze přidat do knihovny partnerů v části "Partneři" [odkaz]. Takto můžete partnera snadno vybrat při vytváření přepravy nebo při udělování oprávnění.

Sdílení oprávnění partnerům ve správě přepravy

Sdílejte přístup k dopravě a oprávnění s externími partnery v záložce Přepravy a dále tlačítko „Spravovat". V této přepravě můžete přidělovat pouze role, které vlastníte, a nechat je vystupovat jako konkrétní role:

Poté lze vámi zvolenému subjektu povolit jednu z možností uvedených za zaškrtávacím polem:

 • Zadavatel: Zadavatel je subjekt, který vytváří nákladní doklad a vydává přepravu. Přidělení role zadavatele umožní partnerovi zobrazovat a upravovat informace o přepravě.
 • Umožňuje partnerovi vystupovat jako dopravce: Dopravcem je nebo jsou subjekty uvedené jako dopravci v přepravě. Přidělení role dopravce umožní vašemu partnerovi upravovat některé informace o přepravě (například položky zboží, vozidlo, řidiče...), spravovat přepravy prostřednictvím aplikace TransFollow Drive a podepisovat nákladní listy jménem dopravce.
 • Umožňuje partnerovi vystupovat jako odesílatel: Odesílatelem jsou nebo jsou subjekty uvedené jako odesílatelé na přepravě. Přidělení role odesílatele umožní partnerovi podepisovat nákladní listy jménem odesílatele.
 • Umožňuje partnerovi vystupovat jako příjemce: Příjemcem jsou subjekty uvedené jako příjemci na přepravě. Zadání role příjemce umožní vašemu partnerovi podepisovat nákladní listy jménem příjemce.
 • Umožňuje partnerovi vystupovat jako klient: Klient: klient má na přepravě pasivní roli. Klient si může prohlížet přepravu, aktualizace a připomínky v reálném čase, ale nemůže aktivně nic měnit ani podepisovat.

Vyberte partnera, kterému chcete udělit přístup k této přepravě, nebo zadejte partnera TransFollow (e-mailovou adresu). Upozorňujeme, že partner musí být připojen k systémům TransFollow pomocí vámi uvedeného e-mailu.

V případě pochybností se obraťte na partnera, abyste zjistili, kterou e-mailovou adresu používá pro připojení k platformě TransFollow.

 • Přehled oprávnění: Po sdílení oprávnění s partnery se tato oprávnění zobrazí v přehledu. Zaškrtávací políčka označují, která oprávnění jsou aktivována. Oprávnění můžete změnit kliknutím na tlačítko "Upravit".
 • Oprávnění můžete odebrat: Pokud chcete oprávnění odebrat, můžete kliknout na "odebrat". Zobrazí se upozornění, které můžete zahodit nebo pokračovat.

Oznámení o sdílených oprávněních s partnery

Jak bylo popsáno v předchozí části, vy, partneři, kteří používáte TransFollow DataHub, můžete sdílet oprávnění se svými partnery. Možná budete chtít dostávat oznámení o těchto oprávněních, která jsou vám udělena při vytváření přepravy.

Můžete uvést, zda chcete dostávat oznámení na své zařízení (mobilní telefon) nebo do e-mailu, nebo když jsou vám oprávnění odebrána.

Dostávejte oznámení, když jsou vám práva udělena nebo když jsou vám odebrána.

 • Jako zadavatel
 • jako příjemce
 • jako dopravce
 • jako odesílatel
 • jako místo převzetí
 • jako místo dodání