fbpx
Support - TransFollow Portal

Místa

Lokality jsou knihovnou často používaných míst nakládky a doručení.

Místa

Místa jsou stejně jako Partneři knihovnou pro uložení často používaných míst nakládky a míst dodání. Přidání těchto míst je velmi vhodné pro efektivní vytváření přepravních misí a přepravních dokladů. Při zadávání všech informací můžete snadno vybrat místo nakládky nebo místo dodání.

Přidání Místa

Místa můžete do knihovny přidat kliknutím na tlačítko "Vytvořit nové místo.

Zadejte informace o názvu, roli (místo nakládky nebo místo dodání), e-mailu, národním daňovém identifikačním čísle, EORI a adrese partnera. Pro jedno umístění můžete uvést obě role. Po dokončení klikněte na tlačítko uložit.

Importování míst

Do portálu TransFollow je možné importovat soubor CSV. Po kliknutí na "importovat" budete vyzváni, abyste uvedli, zda se jedná o Místa nakládky nebo Místa dodání.
Vzor řádku CSV je následující: Název, Ulice, Číslo budovy, Město, Poštovní směrovací číslo, Země, E-mail (nepovinné), EORI (nepovinné), DIČ (nepovinné), DIČ (nepovinné). Stáhněte si vzorek .csv

Úprava informací o místech

Po kliknutí na lištu s informacemi o umístění budete přesměrováni do sekce "Správa umístění". Na této stránce můžete upravit informace o umístění. Informace, které můžete upravit, jsou Název umístění*, Role umístění* (místo doručení a místo převzetí), E-mail, Národní daňové identifikační číslo, Ulice*, Číslo*, Město*, Poštovní směrovací číslo*, Země* a EORI. Položky s *, je povinné uvést.

Po úpravě údajů kliknete na tlačítko "uložit". Pokud chcete informace o umístění odstranit, kliknete na odstraňte.

Once you have modified the information, you click on ‘save’. If you want to delete the information of the location, you can click on ‘delete’.