fbpx
Support - TransFollow Portal

Informační panel

Informační panel portálu TransFollow vám umožňuje získat přehled o stavu aktivních přeprav a přeprav nadcházejích.

Informační panel

Informační panel zobrazuje informace týkající se těchto částí přeprav, jako je typ (nakládka nebo vykládka), příjemce nebo odesílatel, místo vyzvednutí nebo doručení, plánovaný čas příjezdu (STA), odhadovaný čas příjezdu (ETA), přidělený řidič, přidělené vozidlo. Najdete zde také odpovídající číslo CMR přepravy, na které klikněte a otevřete podrobnosti eCMR.

Několik prvků informačního panelu je k dispozici všem uživatelům, ale ETA, stavy, lokalizace a sledování na mapě jsou nabízeny jako prémiový (placený) modul.

V horní liště můžete vyhledávat podle klíčových slov konkrétní aktivní nebo nadcházející dopravu. Portál TransFollow vyhledá odpovídající hodnotu a zobrazí ji na obrazovce.

 

Stav

Vedle této informace máte k dispozici také stav ETA částí přeprav označený barvou. Můžete si vybrat jeden konkrétní stav a zobrazit tak mise, které jsou "na čas", v ohrožení nebo se zpožděním.

 

Mapa – Prémiový (placený) modul

Po kliknutí na "otevřít na mapě" můžete otevřít mapu a získat přehled o všech aktivních misích, jejich stavu a trase, kterou je třeba absolvovat. Nejbližší nadcházející mise se zobrazují v dolní části mapy.

Aktivní a nadcházející přepravy

Aktivní přepravy

Aktivní přepravy jsou zobrazeny v informačním panelu. Jakmile jsou transporty aktivovány, zobrazí se na této stránce.

Řidič bude muset pro správu svých přeprav používat aplikaci TransFollow Drive nebo mít připojení k TransFollow Datahubu pomocí svého softwarového řešení. Řidič otevře nadcházející část přepravy se všemi informacemi souvisejícími s vyzvednutím nebo doručením zboží.

Jakmile řidič stiskne v aplikaci TransFollow Drive nebo na integrovaném palubním počítači tlačítko "zahájit misi", změní se stav mise z "nadcházející" na "aktivní". Jakmile dokončí poslední úkon na misi, mise je dokončena a bude archivována z aktivních přeprav a bude prezentována v přehledu přeprav.

Nadcházející přepravy

Vydané přepravy se budou prezentovat v přehledu nadcházejících přeprav na panelu. Jakmile byly transporty změněny z návrhu na vydané, přepravu a eCMR již není možné upravovat.

Odhadovaný čas příjezdu (ETA) a plánovaný čas příjezdu (STA) - modul Premium (placený)

Plánovaný čas příjezdu (STA) je čas uvedený zadavatelem mise při uvedení, kdy má řidič podle plánu vyzvednout nebo doručit náklad. TransFollow DataHub vypočítá na základě informací GPS aplikace TransFollow Drive a generovaných dopravních informací od našich partnerů skutečný odhadovaný čas příjezdu (ETA). Pokud je to včas, bude tento stav uveden na informačním panelu. Pokud je ETA v ohrožení nebo se opozdí, bude o tom rovněž informováno na informačním panelu.

Poznámka: ETA se vypočítává bez zohlednění doby čekání a odpočinku během přepravy.

Automatická aktualizace ETA

Díky propojení s aplikací TransFollow Drive, která je napojena na Mapy Google, může TransFollow vypočítat předpokládaný čas příjezdu podle nejrychlejší trasy k dalšímu místu vyzvednutí nebo doručení. Když Google označí dopravní zácpu nebo objížďku, výsledky vypočítáme pomocí TransFollow Datahubu a zobrazí se na portálu TransFollow.

Sledování vašich aktivních přeprav na mapě – placený modul

Na mapě na informačním panelu se zobrazuje místo vyzvednutí a místo doručení. Povolením trasy představuje černá čára projetou trasu. Symbol nákladního vozidla představuje aktuální polohu řidiče, pokud je na TransFollow Drive aktivováno sledování GPS. Barvy symbolu kamionu představují stav mise: na čas, v ohrožení, zpoždění.

Údaj o předpokládaném čase příjezdu, poloze a zbývajícím čase je uveden na základě aktuálních informací o jízdě online, ale nezohledňuje dobu odpočinku ani dobu spánku.


Filtry

  • Zobrazí aktuální zastávku části přepravy.
  • Zobrazení vozidla a stavu ETA.
  • Trasa misí.

 

Statusy – placený modul

Na mapě můžete vybrat různé statusy a zobrazit tak mise s určitým stavem ETA, například "na čas", "v ohrožení", "zpoždění" nebo neznámé. Tyto stavy představují ETA ve vztahu k STA. Stav "v ohrožení" začíná, když začala poslední hodina a do transportu zbývá ještě půl hodiny. Když čas STA vyprší, je ETA uveden jako "zpožděný". Pokud nejsou souřadnice GPS nalezeny, uvede se stav "neznámý".

 

Nakládání/vykládání

Různé špendlíkové body na mapě představují místa nakládky (žlutá) nebo vykládky (modrá) a vizualizují informace na informačním panelu. Po kliknutí na špendlíkový bod se zobrazí náhled informací, jako je řidič, číslo přepravy, vozidlo a další místo přepravy.

Lokalizace polohy řidiče na mapě – modul Premium (placený)

Aplikace TransFollow Drive a integrované palubní počítače mohou aktivovat svůj GPS-signál, aby aplikace TransFollow mohla načíst souřadnice GPS. Za tímto účelem musí řidič tuto funkci povolit v nastavení zařízení se systémem Android a v nastavení aplikace TransFollow Drive. Tímto způsobem může portál TransFollow vizualizovat místa na mapě a vypočítat stav ETA.