fbpx
Support - TransFollow Portal

Možnosti správy

Nastavte informace o své společnosti a spravujte svá nastavení, oznámení a oprávnění a nastavení pro TransFollow Drive, kontroly podepisování a preferované metody podepisování.

Informace o společnosti

V nastavení společnosti můžete uvést všechny informace o své společnosti: název, kontaktní e-mail, telefon, jazyk oznámení, EORI, podpisový kód, ulice, číslo popisné, město, PSČ a zemi. V této části je uveden zůstatek kreditů za používání eCMR.

Podpisový kód společnosti

Zadáním podpisového kódu společnosti je možné nechat podepsat přepravní doklad jedinečným QR kódem. Podpisový kód používají především odesílatelé a příjemci. Mohou si vygenerovat QR kód obsahující stejné informace a řidič vybavený zařízením s podporou TransFollow může podepsat přepravní doklad naskenováním zobrazeného QR kódu. Zajistěte, aby tento podpisový kód společnosti zůstal neznámý a dostatečně složitý, aby nemohl být neúmyslně načten.

Více se o tom dočtete v tomto článku o podepisování pomocí aplikace TransFollow Drive. (odkaz)

Přidat logo

Je také možné přidat logo, které bude při vytvoření umístěno na eCMR. Účet eCMR představuje množství kreditů, které máte, a logo, které bude po nahrání na eCMR uvedeno.

Nastavení, oznámení a oprávnění

Na stránce oznámení můžete vybrat různá nastavení týkající se změn práv k nákladním dokladům, kreditů a změn nákladních dokladů.

TF Drive: TransFollow drive nastavení, Kontroly podepisování a Metody podepisování.

TransFollow Drive je mobilní aplikace umožňující řidičům pracovat na trase. Používání aplikace TransFollow Drive umožňuje podepisovat kontroly, registrovat čas začátku/konce nakládky a vykládky a podepisovat vyzvednutí a doručení. Vedle toho může TransFollow Drive umožnit registraci změn, poznámek a doplňujících informací. Pokud chcete, aby řidič tuto registraci provedl, nebo aby prošel určitými podpisovými kontrolami, můžete tyto segmenty vybrat. Zaregistrované informace budou sdíleny se všemi partnery dodavatelského řetězce a budou prezentovány na portálu TransFollow.

Tato nastavení platí pro všechny řidiče a přepravy vydané vaším účtem, ale lze je upravit individuálně pro každou přepravu.

  • Čísla plomb – pro kontrolu čísla (čísel) plomb uvedených v nákladním listu.
  • Zboží – pro kontrolu zboží uvedeného v nákladním listu.
  • RTI – pro kontrolu vratných přepravních položek uvedených v nákladním listu.
  • Časy – kontrola časů příjezdu a odjezdu uvedených v nákladním listu
  • Reference – pro kontrolu vašich specifických informací uvedených v nákladním listu
  • RZ – pro kontrolu SPZ uvedených v nákladním listu
  • Komentáře a přílohy – slouží k prohlížení připomínek a přiložených dokumentů souvisejících s nákladním listem.
  • Adresa – pro kontrolu místa nakládky nebo dodání uvedeného v nákladním listu
  • Teploty – pro kontrolu kontrolované teploty uvedené v nákladním listu