fbpx
Support - TransFollow Drive

Části přepravy

Část přepravy je událost nakládky u odesílatele nebo vykládky u příjemce. Dokument eCMR obsahuje obě události, nakládky u odesílatele a vykládky u příjemce.

Části přepravy

Část přepravy je událost nakládky u odesílatele nebo vykládky u příjemce. Dokument eCMR obsahuje obě události, nakládky u odesílatele a vykládky u příjemce.

Aktuální a další nadcházející části přeprav se zobrazují v horní části obrazovky přehledu, kde jsou zobrazeny části přeprav, které mají být zahájeny, nebo, které právě probíhají. Kliknutím na na piktogram můžete otevřít podrobnosti o jednotlivých částech přepravy.

Vybranou část přepravy, zahájí řidič kliknutím na  "Zahájit".

Registrace mise

Vybranou část přepravy, zahájí řidič kliknutím na  "Zahájit".

Poté řidič přejde na stránku s podrobnostmi o přepravě. Na této obrazovce se zobrazí podrobnosti o přepravě, včetně nákladního dokladu, čísla objednávky, typu (svoz / doručení), stavu (k zahájení, probíhá, doručeno), místa převzetí a dohodnutého data vyzvednutí.

V horní části obrazovky se nacházejí tři tlačítka pro přidání výhrad, zobrazení dokumentu PDF nebo Sdílení dokumentu. Po kliknutí na šipku směřující dolů na Změnit jazyk, Předat část přepravy nebo Zrušit část přepravy.

Přidat výhradu

Chcete-li u přepravy přidat výhradu/poznámku, můžete kliknout na "Přidat výhradu" v horní části nebo přejít dolů do sekce "Výhrady". Uveďte úroveň důležitosti; jedná se pouze o informaci, varování nebo nesrovnalost? Uveďte událost, kdy k výhradě došlo, bylo to během nakládky? Při předání jinému dopravci nebo při vykládce? V Nabídce jsou další možnosti.

Napište výhradu do dalšího volného textového pole. K výhradě nahrajte podpůrnou dokumentaci nebo obrázky. V posledním kroku uveďte případné další informace. Jedná se o standardní seznam podobný jako u papírového CMR.

Uložte výhrady a informace se zobrazí na této části na obrazovky s podrobnostmi o dokumentu a v souboru PDF tohoto dokumentu.

Zobrazit PDF

Soubor PDF obsahuje všechny informace o přerpavě a jejích částech. Zboží, zúčastněné strany, evidence časů příjezdu a odjezdu, časy nakládky a vykládky. Zaznamenávají se podpisy, souřadnice místa a data, ale také výhrady a přílohy.

 

Sdílet PDF

Když chcete dokument PDF sdílet, zobrazí se na obrazovce ve formě QR kódu. Prosím, nechte QR kód naskenovat protistranou, abyste otevřeli nákladní dokument PDF ve svém zařízení. Dokument PDF se zobrazí na jejím zařízení. Můžete také kliknout na ikonu sdílení vpravo nahoře a sdílet dokument PDF sms zprávou nebo e-mailem.

Poznámka: PDF bude staženo přímo z TransFollow DataHub, proto je nutné připojení k internetu.

 

Změna jazyka

Pokud vaše protistrana mluví jiným jazykem, můžete to uvést na obrazovce s podrobnostmi dokumentu. Jazyk obrazovek pro kontrolu protistranou se přepne na tento jazyk. Jazyky, které TransFollow Drive podporuje, jsou: čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, finština, švédština, turečtina a řečtina.

 

Předání přepravy

Předejte část přepravy jinému řidiči, který ji provede. Vyberte vozidlo, nebo řidiče z číselníku partnerů. Pozor! Převedení části přepravy na jiného řidiče může ovlivnit celou přepravu. Ujistěte se, že je vaše rozhodnutí nezbytné nebo předem projednané s backoffice. Po dokončení klikněte na tlačítko "Převést".

 

Zrušit misi

Kliknutím na tlačítko zrušte část přepravy a potvrďte, zda ji skutečně chcete zrušit. Po registraci příjezdu musíte zaregistrovat zahájení nakládky a její ukončení, aby se mohl spustit proces podepisování.