Dodavatelské řetězce se nepohnou kupředu, dokud nepřemostíme datové systémy. TransFollow uzavírá mezeru na trhu.

Jako skutečný šampión v oboru a se skutečně kolaborativním a integrujícím smýšlením má společnost TransFollow, která těží ze svého vedoucího postavení v eCMR, vůli i schopnost propojit všechny články dodavatelského řetězce v procesu digitalizace. Protože to však může fungovat pouze pokud budou všichni partneři spolupracovat a postupovat společně, TransFollow, jedno z nejinovativnějších řešení pro trh dopravy a logistiky, staví na své eCMR zákaznické základně a zaměřuje své úsilí na další posun digitální transformace tím, že vytvoří jasný a jednoduchý obchodní model, čímž se zbaví všech možných překážek přijetí jejich produktů potenciálními zákazníky.

 

Vize společnosti TransFollow: Rostoucí digitalizace dodavatelských řetězců přináší příležitost urychlit přechod k lépe fungujícím dodavatelským řetězcům budoucnosti. Má potenciál vytvořit sdílenou hodnotu pro všechny.

Mezi šířením koronaviru, zrychlenou digitalizací dodavatelských řetězců a rozšiřováním digitálních přepravních dokumentů, jako je eCMR, které nyní ratifikuje 30 zemí v Evropě, jsou lépe fungující dodavatelské řetězce budoucnosti nutností více než kdy dříve. Jakožto jednodušší a chytřejší, spoléhající se na plynulé toky informací, na efektivnější procesy, na zvýšenou transparentnost a spolehlivost, slibují vytvoření hodnoty, kterou by sdílely všechny zúčastněné strany v tomto odvětví.

 

Jak ale říká Alexis Perinet Marquet, ředitel pro obchod a vývoj produktů společnosti TransFollow, „Při nerovnoměrné úrovni digitalizace jsou dodavatelské řetězce příliš roztříštěné na to, aby informace mohly cestovat hladce. Tiché datové toky nechávají některé články ve tmě, a nezúčastněné. »

Aby se dodavatelské řetězce mohly pohnout kupředu, musí být vyřešena otázka fragmentace. Potřebujeme, aby byla v našem odvětví překonána datová sila. Potřebujeme, aby data začala plynule přecházet mezi partnery. Je třeba povzbudit všechny zúčastněné strany, ať už jsou malé či velké, aby přecházely na systémy bez papírování.

 

Pro malé společnosti je bohužel strach z přechodu na digitalizaci velmi aktuální, ale stejně silný je i pocit prvotní víry, když člověk začne s digitální transformací. Když obchodní model není ještě příliš zřejmý a když je digitalizace stále odkládána obchodními partnery a klienty, když nakonec převládá strach z narušení něčeho, co funguje, digitální transformace se zpozdí a informace budou i nadále zpracovávány zastaralými, časově nákladnými způsoby (neboli: perem na papíře).

 

Pro střední a velké společnosti to mohou být přepravci nebo přepravní společnosti, které již mohou být vybaveny systémem řízení, jako je TMS, FMS, WMS nebo ERP, a které jsou obeznámeny s příležitostmi, které představuje digitalizace jejich operací, avšak nedostatek interoperability v tomto odvětví vytváří skutečnou překážku plynulému cestování informací. Tam, kde by mohla existovat spolupráce, výměny v reálném čase, transparentnost a předvídatelnost, čelí omezeným, nesoudržným údajům, ve kterých tápou.

 

«Jednoznačně chybí propojení, které by harmonizovalo výměnu informací a vedlo odvětví správným směrem. A to je právě ta mezera, kterou se společnost TransFollow snaží přemostit. », vysvětluje Alexis Perinet Marquet. « S obnovenou sadou digitálních služeb prosazujeme náš závazek a schopnost sjednotit dodavatelské řetězce, prolomit bariéry a konečně společně sjednotit dodavatelské řetězce. »

V zájmu urychlení digitalizace odvětví, aby všechny zúčastněné strany mohly těžit z chytřejších a jednodušších výměn informací, které zase okamžitě vytvoří lepší fungující dopravní operace, se společnost TransFollow zavázala překlenout propast mezi všemi zúčastněnými stranami tím, že umožní všem, velkým i malým, aby byly přibrány na palubu, provedly hladkou digitalizaci a účastnily se výměn dat v reálném čase.

  • Aby se vyrovnala digitalizace odvětví, společnost TransFollow pokračuje v budování eCMR a podporuje jeho přijetí, protože je základním kamenem a absolutní podmínkou harmonizované výměny informací.
  • V zájmu podpory spolupráce obnovila společnost TransFollow svoji sadu digitálních služeb ve spolupráci s předními poskytovateli softwaru v tomto odvětví, aby nabídla ještě komplexnější uživatelské prostředí a harmonizovala datové toky. Spoléhá se na tři nezávislé služby, TransFollow Portal, TransFollow Connect a TransFollow Drive, které lze použít společně nebo samostatně, podle daného případu uživatele, TransFollow DataHub umožňuje všem partnerům dané dopravní operace sdílet informace v reálném čase a těžit z okamžitých aktualizací svých přepravních dokumentů, aby mohli lépe pracovat, úzce spolupracovat, těšit se z větší transparentnosti a předvídatelnosti.
  • Pro urychlení digitální transformace společnost TransFollow stále aktivně vytváří partnerství s poskytovateli softwaru a distributory po celé Evropě, aby každý článek dodavatelského řetězce mohl najít řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám a začít se spolehlivými partnery, na které se bude moci spolehnout.

 

Změna je na cestě. V přesvědčení, že společně můžeme naplno rozvinout potenciál dodavatelských řetězců a že společně můžeme urychlit přechod k lépe fungujícím dodavatelským řetězcům budoucnosti, se společnost TransFollow zavázala sjednotit dodavatelské řetězce. Jedinou otázkou zůstává: připojíte se k nám?